Jestem w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii / Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Ukończyłam Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Szkoliłam się także w zakresie terapii krótkoterminowej TSR -  Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Jestem absolwentką studiów magisterskich z Socjologii na Wydziale Nauk Stosowanych APS w Warszawie oraz studiów licencjackich o kierunku Pedagogika i Praca Socjalna na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Odbyłam staż w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz staż kliniczny w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.

Ukończyłam szereg szkoleń w tematyce przemocy w rodzinie, pracy z osobami doznającymi przemocy oraz chorymi na depresję i zaburzeniami dwubiegunowymi. Pracuje z pacjentami nad budowaniem poczucia własnej wartości oraz rozwojem osobistym.

Specjalizacja:

  • osoby, które marzą o życiu pełnym satysfakcji, a borykają się z ciągłymi problemami i stresem, doskwiera im samotność albo ich relacje nie są satysfakcjonujące
  • kobiety będące w toksycznych związkach lub mające poczucie, że wciąż wpadają w takie relacje
  • depresja i zaburzenia afektywne jedno i dwubiegunowe
  • Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) 
  • osoby ze częstymi wahaniami nastroju, doświadczające częstej złości, napięcia, bądź będące w stanach obniżonego nastroju
  • kobiety doznające przemocy w domu lub w miejscu pracy - mobbing
  • osoby samotne i mające trudności w nawiązywaniu relacji
  • osoby mające nałogowe sposoby rozładowywania napięcia
  • osoby z doświadczeniami molestowania seksualnego w dzieciństwie

Zainteresowanie zawodowe: 

Zajmuje mnie problematyka w relacjach osobistych i zawodowych oraz poszerzanie możliwości pełniejszego zrozumienia siebie i swoich potrzeb. Pracuje z osobami, które mają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi i które chcą rozwijać kompetencje niezbędne w rozstrzyganiu trudnych osobistych kwestii i dokonywaniu wyborów.Pomagam osobom, które doświadczają trudności emocjonalnych lub są w sytuacjach kryzysowych. Towarzyszę w uruchamianiu procesów zmian trudnych emocjonalnie, problemów w doświadczeniach życiowych o charakterze rozwojowym.

Pomagam w stawianiu sobie pytań i poszukiwaniu odpowiedzi w obliczu niepewności, czy lęku, co może stanowić zapowiedź pełniejszego życia.

Pracuję także z osobami, które wymagają szybkiej interwencji.